Sejem dijaških podjetij

1/1

Sejem dijaških podjetij je višek programa Moje podjetje, kjer dijaki, ki so v programu sodelovali preko celotnega šolskega leta, dobijo priložnost pokazati se v najboljši možni luči. Dijaki na sejmu dobijo priložnost predstavitve svojih podjetij z javnim nastopom pred strokovno žirijo izkušenih gospodarstvenikov. Svoja podjetja predstavijo tudi s postavitvijo lastne stojnice, na kateri z lastnim ranžerskim in trženjskim znanjem privabljajo potencialne kupce ter svoje izdelke prodajajo. 

Dijaško podjetje, ki se po ocenah strokovne žirije celostno najbolje odreže na vseh področjih, pridobi naziv "dijaško podjetje leta" in dobi priložnost udeležbe na mednarodnem tekmovanju "Company of the year competiton", kjer tekmuje s sovrstniki iz evropskih držav. 

Pretekla leta

ZZSPM, Kardeljeva ploščad 27a, 1000 Ljubljana

  • Instagram

©2013 by JA Slovenija - Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih