Od leta 2013 z lastnimi programi spodbujamo razvoj spretnosti in talentov mladih, njihovo karierno načrtovanje in končno samozaposlitev.

Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih je nadaljevanje aktivnosti, ki so se v obdobju od 2005 do 2008 v Sloveniji že izvajale. Uspešno delovanje aktivnosti nakazuje velika zavzetost učiteljev-mentorjev, ki so bili takrat vključeni v projekt.

Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih je nevladni in neprofitni zavod, ki je član JA Europe. 

Financira se preko razpisov, donacij in sponzorstev podjetij in posameznikov. 

V šolskem letu 2019/2020 smo se vljučili v projekt z EIT RawMaterials preko evropske pisarne JA EUROPE, ki naš projekt podpira finančno in vsebinsko. Več o našem partnerju si lahko ogledate na njihovi spletni strani.

Naše poslanstvo

LOGOS EIT.png

Mladim omogočiti odkrivanje svojih potencialov in jim pomagati k samostojnemu življenju.

Mlade spodbujati k ustvarjalnosti in inovativnosti.

 

Povezovati gospodarske in izobraževalne ustanove z namenom soudeležbe pri izobraževanju iskanih kadrov.

Mladim, ob pomoči šol, občinskih struktur in krajevnih nevladnih organizacij, omogočiti dejavno sodelovanje pri gradnji kvalitetnega življenja v lokalni skupnosti.

 

Vizija

Z izvajanjem lastnih programov izobraževanja podjetništva v šolah, ob spodbujanju sodelovanja gospodarskih in izobraževalnih ustanov, dejavno in tvorno prispevati k zmanjševanju brezposelnosti mladih in osipa v šolah.

Ustanovitelji

Jožica Rejec

Anton Kokalj in

Marjana Plukavec

Svet zavoda

 
 

Predsednica sveta, dr. Jožica Rejec (Domel Holding d.o.o.)

dr. Tatjana Novak (ŠC PET Ljubljana)

 

Peter Sušnik (Hoteli Krajc)

 

Ariana Grobelnik (GZS)

 

Janka Planinc (Zavarovalnica Triglav d.d.)

Pokrovitelji

 
Zavarovalnica Triglav, d.d.
Mazars-1024x308.png
talum_logo.jpg
logo-sij-acroni-veliki-barvni-12-11-2014
LOGOS EIT.png

ZZSPM, Kardeljeva ploščad 27a, 1000 Ljubljana

  • Instagram

©2013 by JA Slovenija - Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih