top of page

Izobraževanje: Posredovanje dobrih praks s področja poučevanja podjetnosti in podjetništvaDatum

23. september 2021 v ABCHUB (pod Emporiomom v BTC Ljubljana)

Izobraževanje bo predvidoma potekalo od 8:00 do 17:15. V kolikor se bo epidemiološka slika v Sloveniji poslabšala, bomo izobraževanje izpeljali preko spleta.

Splošni opis

Izobraževanje se nanaša na spodbujanje podjetnosti in podjetništva, ki sta prepoznani kot eni od najpomembnejših kompetenc današnjega časa. Učitelje bomo praktično seznanili in izobrazili za izvajanje programa Moje podjetje, ki ga je zasnovala mednarodna organizacija Junior Achievemnt Worldwide.


V njem se dijaki naučijo, kako zasnovo poslovne ideje prenesti v resničnost. S tem namenom tekom celega šolskega leta sodelujejo v projektu, kjer oblikujejo dijaško podjetje in izkusijo njegovo delovanje. Cilj programa je, da dijaki poleg poslovnega načrta oblikujejo produkte/storitve in pričnejo s trženjem ter ob zaključku pripravijo poročilo o delovanju podjetja z likvidacijo. Celostna izkušnja je odlična praktična priprava na poklicno življenje, ki se zgleduje po okviru EntreComp, kjer so zajete vse kompetence podjetnosti.

Vsebina izobraževanja

- Spoznavanje pojma inovacije

- Vloga posameznika v podjetju in organizacija dijaškega podjetja

Izvajalci

- Dr. Aleš Ugovšek (Vodja področja tehnološkega razvoja in inovativnost na Gospodarski zbornici Slovenije)


- Andreja Glavič (Profesorica strokovno teoretičnih predmetov na strokovni šoli Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, Ljubljana)


- Peter Kurnik (Profesor strokovno teoretičnih predmetov na Šolskem centru Škofja Loka, Srednji šoli za lesarstvo)


- Dr. Tadej Rifel (Raziskovalec na Inštitutu za raziskovanje in evalvacijo šolstva, profesor na Škofijski klasični gimnaziji)


- Marija Sakelšek (Profesorica strokovno teoretičnih predmetov na Srednji tehniški in poklicni šoli Trbovlje)

- Dr. Jožica Rejec (Vodja Zavoda za spodbujanje podjetnosti mladih, JA Slovenija)

Način dela na seminarju

Za udeležence smo pripravili poglobljene predstavitve z delavnicami, ki jim bodo omogočale praktično spoznavanje vodenja dijaških podjetij v enem šolskem letu, pripravo na tekmovanje in pridobitev ESP certifikata. Udeležneci bodo aktivno vključeni v izobraževanje, saj bodo po metodi igre vlog prevzeli vlogo dijakov in oblikovala svoja "dijaška" podjetja. Pri tem bo s pomočjo strokovnjaka natančneje predstavljena vsebina inovacij in njihov pomen. Predavanje bo služilo kot uvod v usposabljanje, saj prvi koraki programa temeljijo na spodbujanju inovativnosti in iskanju produktov ali storitev, ki bi bili zanimivi za trg. Vso pridobljeno zanje in praktične izkušnje mentorjev ter aktivno sodelovanje na delavnicah bo udeležencem omogočalo boljše spodbujanje podjetnosti in uvajanje novih pedagoških praks na njihove šole.

Cena

24, 76 eur

Točke za napredovanje

1 kreditna točka


Prijava

Prijavite se preko KATIS-a.


Vljudno vabljeni!

28 views0 comments

Comments


bottom of page