top of page

Pridružite se nam v naslednjem šolskem letu!

Updated: Jun 7, 2021

Spoštovani ravnatelji in profesorji,

vabimo vas k prijavi za sodelovanje v programu Moje podjetje v naslednjem šolskem letu.

Rok za prijavo: Vsi zainteresirani učitelji (ali šole) se prijavite najkasneje do 30. avgusta 2021 za sodelovanje v programu Moje podjetje na e-mail: maja.jursic@jaslovenija.si. Vse zainteresirane šole z ZZSPM (JA Slovenija) podpišejo sporazum o sodelovanju, ki vam ga bomo poslali po e-mailu.

Kdo smo in s čim se ukvarjamo?

Zavod za spodbujane podjetnosti mladih ZZSPM (JA Slovenija) je neprofitni zavod in del mednarodne organizacije Junior Achievement Worldwide. Izvajamo program Moje podjetje, ki je namenjen dijakom.

Srednješolci pod vodstvom učiteljev in zunanjih mentorjev v enem šolskem letu spoznajo življenje podjetja, načrtujejo in se izobražujejo na področju finančne pismenosti ter podjetništva. Srečujejo se z vsemi resničnimi problemi proizvodnje, trženja in prodaje. Vse to gradijo na vrednotah odgovornosti in učenju z lastno izkušnjo.

V izobraževalni program Moje podjetje je vključenih 100 držav, 8 let je med njimi tudi Slovenija. Finančno nas podpirajo slovenska podjetja ter Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT Raw Materials), neodvisni organ Evropske unije s katerim sodelujemo v projektu Skills for the Future. Evropska komisija je program Junior Achievement prepoznala kot najboljšo prakso za poučevanju podjetništva.

Lani je v programu sodelovalo skoraj 400 dijakov, ki so registrirali 79 dijaških podjetij. V letošnjem letu se je kljub delu poučevanju na daljavo projektu pridružilo 450 dijakov, ki je registriralo 86 dijaških podjetij. Na nacionalnem tekmovanju je zmagalo je podjetje Recolor, ki je udeležilo spletnega Evropskega tekmovanja (Company of the year). Dijaško podjetje je izdelalo kovinsko pločevinko za barvo. Le ta je bila izdelana iz recikliranih materialov in jo uporabimo kot sprej za večkratno uporabo. Prav ta trenutek poteka JA naciolano tekmovanje 2021. Spremljajte nas na naši spletni strani, kjer bo v petek, 7. 5. 2021 potekala slavnostna razglasitev najboljših dijaških podjetij v letošnjem letu.

Več o nas lahko izveste v priponki mojega sporočila, naši spletni strani in Facebook in Instagram profilu. Ob koncu leta smo pripravili tudi kratek film, ki povzema naše delovanje v 7 letih delovanja. Film je dosegljiv na tej povezavi.

Kaj vse vam nudimo?

Izobraževanje za učitelje

Kdo?

Učitelji na srednjih strokovnih šolah in gimnazijah

S čim se boste na izobraževanju spoznali?

Za vse sodelujoče učitelje pripravimo 5 izobraževanj tekom šolskega leta:

- Prvo izobraževanje je namenjeno spoznavanju programa, zato vas bodo naši izkušeni učitelji peljali skozi simulacijo celotnega šolskega leta.

-Ostala 4 izobraževanja izvajamo vsak mesec od novembra do marca, kjer vas predavatelji iz gospodarstva in izobraževalnih inštitucij dodatno izobražujejo. Vsebinsko usposabljanja se nanašajo na program Moje podjetje, kjer se izvajajo naslednje dejavnosti: organizacija dijaškega podjetja, razvoj poslovnega načrta, vodenje in likvidacija dijaškega podjetja.

Na ta usposabljanja povabimo tudi dijake, da lahko tudi njim ponudimo možnost dodatnega izobraževanja.

Kdaj?

Prvo usposabljanje bo potekalo 23. septembra 2021 tekom celotnega dne. Ostala izobraževanja bomo izvajali enkrat mesečno od novembra do marca 2021. Natančen razpored izobraževanj bomo objavili septembra 2021.

Kako?

Izobraževanja bomo izvedli v živo v prostorih ABC HUB Ljubljana. V kolikor nam to ne bo dovoljeno, bomo izobraževanja izvedli preko spleta, s pomočjo spletnih orodij in platform za skupinsko delo (Microsoft Teams). Predvidenih je 5 srečanj. Prvo srečanje obsega 10 šolskih ur. Naslednja srečanja obsegajo 4 šolske ure.

Prvo izobraževanje smo prijavili v KATIS

Prvo izobraževanje ki ga bomo izvajali v novem šolskem letu smo prijavili v sistem KATIS. Sodelujočim strokovnim delavcem v VIZ bo prinese 0,5 točke. Kotizacija za izobraževanje bo znašala 25 eurov.

Dogodki za dijake

Kdo?

Dijaki srednjih poklicnih šol in gimnazij

Kaj pripravljamo in kdaj izvajamo?

Za dijake tekom leta pripravimo več dogodkov in priložnosti za izpopolnjevanje znanja:

  • Uvodni dogodek programa Moje podjetje (oktober 2021)

  • JA inovacijski kamp (november 2021)

  • Ja regionalne predstavitve (marec 2022)

  • Nacionalno tekmovanje (maj 2022)

  • Evropsko tekmovanje imenovano Company of the year competition - COYC (julij 2022)

  • ESP Entrepreneurial Skills Pass oz. Certifikat podjetniškega znanja (marec- junij 2022)

Kako?

Vse dogodke predvidoma izvajamo v Ljubljani na različnih lokacijah. Regionalne predstavitve izvajamo po sodelujočih regijah, na posameznih sodelujočih šolah ali v prostorih naših partnerjev. Evropsko tekmovanje se vsako leto izvaja v drugi evropski državi.

Program smo vpisali v Katalogu programov obveznih izbirnih vsebin oz. interesnih dejavnosti za srednješolce.

S čim se bodo dijaki seznanili?

Dijaki bodo čez celotno šolsko leto izkusijo vse faze življenja podjetja, od ustanovitve do zaprtja podjetja. V tem času dijaki dodobra spoznajo sami sebe in ugotovijo kako pomembno je sodelovanje v skupini da dosežejo skupne cilje. V začetku šolskega leta preko različnih aktivnosti in vaj dodobra spoznajo svoje lastnosti in zanimanja ter spoznajo kako lahko svoje talente uporabijo za zaposlitev po koncu šolanja.

Nadalje sledi iskanje podjetniške ideje. S pomočjo prevedenih gradiv Junior Achievement in vajami, ki so za sodelujoče učitelje in dijake dostopni na spletni strani zavoda, dijaki najdejo podjetniško idejo, ki bi jo bilo možno realizirati. Potem naredijo poslovni načrt, razdelijo vloge v podjetju in ustanovijo podjetje z registracijo pri našem zavodu. Seveda je aktivnosti podjetja potrebno financirati. Dijaki to storijo praviloma s prodajo delnic. Delnice prodajajo svojim sošolcem, staršem, prijateljem, učiteljem, ravnatelju, ... in če bo šlo vse po načrtih, bodo delničarji poplačani z dividendami podjetja. Tedaj se prične izdelava izdelkov in trženje po šoli, po internetu, preko socialnih omrežij, ...

Nazadnje pa sledi finale programa: izdelava zaključnega poročila in JA nacionalno tekmovanje. Po tekmovanju dijaki skličejo skupščino, razdelijo dividende in vrnejo zneske za kupljene delnice ter podjetje zaprejo (likvidirajo). Izkušnja različnih vlog v dijaškem podjetju jim bo tudi v pomoč pri poklicni odločitvi.

Povezani smo z vrsto podjetji, ki bodo dijake podprli kot mentorji na inovacijskem kampu in/ali pri vodenju njihovih dijaških podjetij.

Dijaki bodo imeli tudi možnost mreženja z ostalimi sodelujočimi dijaki na JA inovacijskem kampu, nacionalnem tekmovanju in evropskem tekmovanju.

Ker v bodoče ne moremo zagotavljati dovolj donatorskih sredstev za izvajanje programa na obstoječem nivoju, smo se odločili za letno članarino sodelujočih šol v višini 500 eur. Prvo leto sodelovanja v programu Moje podjetje bo šola oproščena članarine.


45 views0 comments

Comentários


bottom of page