top of page

Seminar: Spodbujanje inovativnosti in podjetnosti ter podjetništva v šolskem prostoru

V letošnjem letu smo se povezali s Škofijsko klasično gimnazijo in pripravili izobraževanje na temo podjetnosti in podjetništva. Le ta bo temeljil na prenosu praktičnih znanj, ki so jih osvojili učitelji tekom sodelovanja v našem programu Moje podjetje. Takole pa so organizatorji opisali izobraževanje in vas povabili k seminarju.


"V Zavodu sv. Stanislava že nekaj let pripravljamo in organiziramo seminarje za pedagoške delavce, s čimer uresničujemo pomemben del svojega poslanstva, namreč, da posredujemo izkušnje in znanje širši javnosti in spodbujamo kvalitetne in aktualne pedagoške pristope. Pri tem se ne zanašamo zgolj nase, ampak od vsega začetka k sodelovanju vabimo ugledne in uveljavljene strokovnjake z določenih področij. S tem naši seminarji pridobijo na vsebinski širini in globini ter v mnogočem predstavljajo tudi unikum med

ostalo ponudbo seminarjev namenjenih pedagoškim delavcem. Od lanskega leta so naši seminarji podrobneje predstavljeni na spletni strani http://seminarji.stanislav.si/, kjer lahko najdete kratko vsebinsko predstavitev, navedbo izvajalcev in podrobnosti glede datuma, obsega, cene, števila točk ter načina prijave. Konec tega meseca, natančneje 28. 1. 2021 bomo izvedli tudi nov seminar o podjetnosti in podjetništvu v šolah, ki bo udeležencem ponudil vpogled v povsem praktične vidike učenja podjetnostnih kompetenc. Z nami bodo učitelji praktiki, ki že dolga leta izvajajo program dijaških podjetij, hkrati pa bodo spoznali tudi širši kompetenčni okvir in vsebinsko ozadje podjetnosti. Seminar bo potekal na daljavo in vam ga prav posebej priporočamo!"Pridružite se nam!

20 views0 comments

Comments


bottom of page