top of page

Zaključni dogodek programa Moje podjetje

V petek, 3.7. 2020 smo z zaključnim dogodkom uradno proslavili izpeljavo programa Moje podjetje in uspehe, ki smo jih dosegli v letošnjem šolskem letu. Srečanje je bilo namenjeno podelitvi priznanj dijakom in druženju.


Želeli bi poudariti, da je v programu sodelovalo skoraj 400 dijakov iz 19 Srednjih šol, ki so ustanovili 81 dijaških podjetij. Pri tem jih je spremljalo 35 učiteljev in 30 zunanjih mentorjev. Poleg tega smo v letošnjem letu prvič izvajali pridobivanje ESP certifikata (Enterpreneurial Skills Pass). ESP je mednarodna kvalifikacija,ki potrjuje dijake s praktično pridobljenimi izkušnjami na področju podjetništva,potrebnimi znanji, veščinami in kompetencami za ustanovitev podjetja ali za uspešno zaposlitev. Pri pridobivanju certifikata je sodelovalo 104 dijakov, od katerih je 77 dijakov pridobilo certifikat.


Tekom leta smo organizirali 11 dogodkov, ki so omogočili razvoj dijakov in učiteljev ter vodenje programa:

· Inovacijski kamp (Zreče 23. in 24. 9. 2019)

· Uvodni dogodek programa Moje podjetje in 1. usposabljanje z učitelje (ŠKG, 8. 11. 2020)

· 3 izobraževanja za dijake in učitelje (ABC HUB v Ljubljani, 11. 12. 2019, 21. 1. 2020 in 2. 3. 2020)

· Regionalne predstavitve dijaških podjetij v Ljubljani, Škofja Loki, Kopru, Trbovljah in Mariboru. Zaradi izbruha pandemije COVID-19 smo se morali prilagoditi razmeram in izpeljati dogodke preko spleta. Dijaki so namesto »realne« predstavitve svojih podjetij oddali PPTX predstavitve in posneli kratke reklamne filme.

· 3 spletna izobraževanja za dijake in učitelje oz. Webinar: Delovno srečanje z učitelji- Priprava na regionalne predstavitve in nacionalno tekmovanje (25. 3. 2020), Webinar: Finance in pripravi poročila za nacionalno tekmovanje (2. 4. 2020) in Webinar: Priprava na ESP izpit (15. 5 2020)

· Nacionalno tekmovanje je potekalo od 7. -8. 5. 2020. Sprva je žirija opravila intervjuje s podjetji, ki so se uvrstili v finale tekmovanja. Naslednji dan smo izvedli spletni dogodek, kjer smo podelili nagrade najboljšim dijaškim podjetjem.

· Spletno izvajanje ESP (Entrepreneurial Skill Pass) izpita za pridobitev ESP certifikata (11. 5.-24. 6. 2020)


Za uspešno izvedeno leto bi se želeli zahvaliti našim donatorjem, ki so nam pomagali finančno, z mentorstvom ali s pripravo dogodkov. Pri tem bi želeli izpostaviti uspešno sodelovanje z EIT Raw Materials, ki nam je v sodelovanju z JA Europe, omogočil največjo finančno in vsebinsko podporo programa. Kar pomeni, da so vsi dijaki morali svoja dijaška podjetja vsebinsko povezati s surovinami in krožnim gospodarstvom.


Poleg tega smo v letošnjem letu izpeljali še projekt vezan na našo nacionalno znamko I FEEL SLOVENIA v sodelovanju z Uradom RS za komuniciranje. Cilj našega sodelovanja je bil opozoriti dijake na našo nacionalne znamke in krepiti njeno prepoznavnost med mladimi. Prav tako pa smo želeli mlade opozoriti na predsedovanje Slovenije v Svetu EU. S tem namenom smo dali dijakom priložnost, da v svojih dijaških podjetij oblikujejo promocijski izdelek, ki predstavljal Slovenijo v mednarodnem okolju.


Zmagovalcem programa Moje podjetje, dijaškemu podjetju Recolor iz ŠC Škofja Loka, Srednja šola za strojništvo še enkrat iskreno čestitamo za osvojitev naslova Podjetje leta. Želimo vam veliko uspeha na prihajajočem Evropskem tekmovanju COYC 2020!


Hvala vsem vpletenim v program za sodelovanje in uspešno izveden program v šolskem letu 2019/20. Veselimo se nadaljevanja programa v sodelovanju z vami!


42 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page