top of page

JA nacionalno tekmovanje dijaških podjetij

Zaključek in višek programa

Nacionalno tekmovanje in sejem dijaških podjetij je višek programa Moje podjetje, kjer dijaki, ki so v programu sodelovali preko celotnega šolskega leta, dobijo priložnost pokazati se v najboljši možni luči. Dijaki na sejmu dobijo priložnost predstavitve svojih podjetij z javnim nastopom pred strokovno žirijo izkušenih gospodarstvenikov. Svoja podjetja predstavijo tudi s postavitvijo lastne stojnice, na kateri z lastnim aranžerskim in trženjskim znanjem privabljajo potencialne kupce ter svoje izdelke prodajajo. 

Dijaško podjetje, ki se po ocenah strokovne žirije celostno najbolje odreže na vseh področjih, pridobi naziv "dijaško podjetje leta" in dobi priložnost udeležbe na mednarodnem tekmovanju "GEN-E", kjer tekmuje s sovrstniki iz evropskih držav. ​

Pretekla leta

JA nacionalno tekmovanje 2024

JA nacionalno tekmovanje 2022

JA nacionalno tekmovanje 2020

JA nacionalno tekmovanje 2018

JA nacionalno tekmovanje 2016

JA nacionalno tekmovanje 2014

JA nacionalno tekmovanje 2023

JA nacionalno tekmovanje 2021

JA nacionalno tekmovanje 2019

JA nacionalno tekmovanje 2017

JA nacionalno tekmovanje 2015

Pretekla leta
bottom of page