top of page

2. Nacionalno tekmovanje 2015

Drugi sejem dijaških podjetij se je odvijal 7. maja 2015 na GZS v Ljubljani. Na drugem sejmu je bilo prisotnih že kar 25 dijaških podjetij, kar 11 več kot preteklo leto. 

Prvo mesto je zasedlo dijaško podjetje Ariera, ki je razvilo in tržilo preparat, ki dvokratno podaljšuje življenjsko dobo sadja. Dijaško podjetje je mentorirala profesorica Katja Stopar na Gimnaziji Ravne na Koroškem.

V tem letu smo pridobili prvo dijaško podjetje, ki se je po zaključku programa prestrukturiralo v resnično podjetje. Dijaško podjetje Ariera se je preimenovalo v Permafruit in pričelo s poslovanjem. 

Podjetje Permafruit lahko najdete na njihovi spletni strani ali na Facebooku.

bottom of page