top of page

Program Moje podjetje

Moje podjetje je učni program za srednješolce, kjer dijaki preko šolskega leta izkusijo vse faze vodenja podjetja, od ustanovitve do likvidacije. Tekom leta dijaki dodobra spoznajo sami sebe in ugotovijo kako pomembno je sodelovanje v skupini za dosego skupnih ciljev. 

V začetku šolskega leta preko različnih aktivnosti in vaj dodobra spoznajo svoje kreposti in šibkosti ter spoznajo kako lahko svoje talente uporabijo za zaposlitev po koncu šolanja. 

Nadalje sledi iskanje podjetniške ideje. Z gradivi in vajami, ki jih njihovi učitelji prejmejo od zavoda, dijaki skušajo najti podjetniško idejo, ki bi jo bilo možno realizirati. Tedaj naredijo poslovni načrt, razdelijo vloge v dijaškem podjetju in ga tudi ustanovijo z registracijo pri našem zavodu. 

Seveda je aktivnosti podjetja potrebno financirati. Dijaki to storijo sami ali s prodajo delnic. Delnice prodajajo svojim sošolcem, staršem, učiteljem, ravnatelju, ... in če bo šlo vse po načrtih, bodo delničarji poplačani z dividendami podjetja.

 

Tedaj se prične izdelava izdelkov in trženje po šoli, po internetu, preko socialnih omrežij, ...

Nazadnje pa sledi finale programa, sejem dijaških podjetij. Vsako leto v maju organiziramo sejem, kjer dijaki svoje izdelke prodajajo in tekmujejo za naziv "Dijaško podjetje leta". V zavihku Fotografije in video si lahko ogledate utrinke preteklih sejmov. Po končanem sejmu dijaki še napišejo poročilo o delovanju podjetja in podjetje likvidirajo.

 

Zmagovalci se nato uvrstijo naprej na evropsko tekmovanja Company of the year competition, kjer tekmujejo s svojimi vrstniki iz drugih evropskih držav. 

POTEK PROGRAMA.ai.png

Aktivnosti programa

Tekom leta organiziramo aktivnosti, ki pomagajo učiteljem in dijakom, uspešno voditi dijaška podjetja.

DSC_0341_edited.jpg
DSC03522_edited.jpg

Uvodni dogodek

Predstavitev letnega načrta

Na uvodnem dogodku dijakom predstavimo aktivnosti, ki se bodo v okviru programa izvajale tekom leta. Dogodek podkrepijo tudi izkušeni podjetniki, ki dijakom pokažejo svojo pot do uspeha. Prav tako pa na dogodek povabimo uspešne zgodbe programa iz preteklih let.

Inovacijski kamp

Enodnevni podjetniški izziv

Inovacijski kampi so znani tudi kot ustvarjalni kampi, kjer dijaki iščejo rešitve za določen poslovni izziv. Sodelujejo lokalna podjetja, ki dijakom zastavijo izziv. V roku enega dne dijaki morajo najti inovativno rešitev izziva, ki jo žiriji tudi predstavijo. Najboljše rešitve so nagrajene. Dogodek je podkrepljen tudi s predavanji, ki dijakom pomagajo do najboljših rezultatov.

DSC_0882_edited_edited.jpg

Usposabljanja za učitelje in dijake

Sprotno dopolnjevanje znanja za namen vodenja dijaških podjetij

Tekom šolskega leta organiziramo štiri do pet izobraževanj na temo trenutnih potreb dijaških podjetij. Na dogodke vabimo strokovni kader, ki učitelje in dijake pripravljajo na trenutne izzive, ki se pojavljajo med vodenjem dijaškega podjetja skozi leto.

Regionalni izbori JA Nacionalnega tekmovanja

Prvi kontakt dijaških podjetij s strokovnimi mentorji in žirijo

Ti dogodki so prvi javni nastop dijaških podjetij, kjer dijaki pred strokovno žirijo zagovarjajo svoja podjetja. Regionalne predstavitve organiziramo širom Slovenije, kjer dijaki prejmejo pohvale in kritike na njihovo delo. Možnost izboljšav in kontakt z resničnim svetom predstavlja idealno pripravo za nacionalno tekmovanje.

6E8A4270.jpg
x42-1024x683.jpg

Nacionalno tekmovanje programa Moje podjetje

Izbor dijaškega podjetja leta

Sejem dijaških podjetij predstavlja višek programa Moje podjetje, kjer dijaki, ki so v programu sodelovali preko celotnega šolskega leta, dobijo priložnost pokazati se v najboljši možni luči. Dijaki na sejmu dobijo priložnost predstavitve svojih podjetij z javnim nastopom pred strokovno žirijo izkušenih gospodarstvenikov.
Svoja podjetja predstavijo tudi s postavitvijo lastne stojnice, na kateri z lastnim aranžerskim in trženjskim znanjem privabljajo potencialne kupce ter svoje izdelke prodajajo.
Dijaki na dogodku dobijo priložnost pridobitve naziva "Dijaško podjetje leta" in udeležbo na evropskem tekmovanju v tujini.

Evropsko tekmovanje dijaških podjetij JA GEN-E

European Company of the year competition

Evropsko tekmovanje ima dolgoletno tradicijo z začetkom v letu 1989. Tekmovanje vsako leto organizira druga članica mreže JA Europe. Dogodek predstavlja  odlično priložnost za dijake in učitelje v obliki potovanja in mednarodnega mreženja z najboljšimi mladimi in ustaljenimi podjetniki v Evropi.

Aktivosti programa
ESP
esp NEW LOGO.png

 ESP Entrepreneurial Skills Pass

Certifikat podjetniškega znanja

Entrepreneurial Skills Pass (ESP) je nova mednarodna kvalifikacija, ki potrjuje, da so dijaki prejeli praktične izkušnje na področju podjetništva in zbrali potrebna znanja, veščine in kompetence za ustanovitev podjetja ali boljšo zaposljivost.
V skladu z Evropskim ogrodjem kvalifikacij za vse-življenjsko učenje , beseda “kvalifikacija” znotraj ESP-ja pomeni formalni izid postopka ocenjevanja in potrjevanja, ki ga dobimo, ko pristojni organ ugotovi, da je posameznik dosegel učne rezultate glede na določene standarde.
ESP zato sestavljajo trije ključni elementi:
• Pridobivanje izkušenj na področju podjetništva, ki se med letom odvija v šoli in vključuje mentorstvo izkušenih gospodarstvenikov ter različna tekmovanja. Učenci delajo v skupinah in pod vodstvom učiteljev in poslovnih prostovoljcev lahko ustanovijo in upravljajo mini podjetje. Kot del tega programa razvijajo sposobnost ustvarjanja idej in pretvorbo le-teh v dejanja; naučijo se delati v timu, prevzemati pobude in sprejemati odgovornosti; izkusijo, kaj pomeni voditi pravo podjetje; razumejo, kako ekonomija in finance prispevajo k uspešnosti projekta; na praktičen način uporabljajo matematiko, znanost, jezik, pisanje, tehnološke ali specializirane veščine.
• Orodje za samoocenjevanje, s pomočjo katerega učenci, ki pridobivajo izkušnje na področju podjetništva, razmišljajo o svojih podjetniških kompetencah, ko napredujejo skozi leto. Samoiniciativnost in podjetnost sta ključni kompetenci obravnavani s posebnim poudarkom na ustvarjalnosti, vztrajnosti, iznajdljivosti, samozavesti, prevzemanju pobude, prevzemanju odgovornosti, timskem delu.
• Spletni izpit za potrjevanje poslovnega, ekonomskega in finančnega znanja, ki so ga učenci pridobili na podlagi prej omenjenih izkušenj. ESP je zasnovan kot PREHOD na nadaljnje priložnosti, ki jih prepoznajo mala in velika podjetja, najvišji visokošolski zavodi in mednarodne organizacije po vsej Evropi. Platforma ESP bo mesto, kjer bodo mladi lahko našli nadaljnje priložnosti za uresničevanje svojih poslovnih idej, poklicnega razvoja ali možnosti usposabljanja in izobraževanja. Učenci bodo lahko dodali ESP v svoj učni načrt ali profil LinkedIn, kar je velika prednost, saj pri tej starosti nimajo še veliko delovnih izkušenj.
Slika spodaj prikazuje učni proces ESP:

Izdelki dijaških podjetij

Šolsko leto 2017/2018

Šolsko leto 2018/2019

Izdelki dijaških podj

Šolsko leto 2019/2020

Šolsko leto 2020/2021

Šolsko leto 2021/2022