top of page

Kako se nam lahko pridružite?

Pridružite se srednjim šolam, ki z našim zavodom podpišejo sklep o sodelovanju, kjer šola zagotovi mentorja in izvajanje programa, zavod pa se zaveže za sprotno podporo, učne materiale in izobraževanja. Sodelovanje v programu ponujamo pro bono. Učitelje in dijake, ki bi vam naš način pristopa k podjetništvu ustrezal, nagovarjamo, da stopite v stik z vodstvom šole in nam pošljite sporočilo. Šole aktivnosti programa moje podjetje vpeljujejo na različne načine. Nekateri so vsebine vpeljali v redni pouk, drugi so program vpeljali v izbirne vsebine ali krožek, S krajšim pogovorom smo prepričani, da bi našli način kako bi program lahko izvajali tudi na vaši šoli.

Icons_School.png
Icons_Inclusion - Community.png

Šole

Vsako šolsko leto zainteresirane šole z zavodom podpišejo sklep o sodelovanju, kjer šola zagotovi mentorja in izvajanje programa, zavod pa se zaveže za sprotno podporo, učne materiale in izobraževanja. Sodelovanje v programu ponujamo pro bono. Učitelje in dijake, ki bi vam naš način pristopa k podjetništvu ustrezal, nagovarjamo, da stopite v stik z vodstvom šole in nam pošljite sporočilo. Šole aktivnosti programa moje podjetje vpeljujejo na različne načine. Nekateri so vsebine vpeljali v redni pouk, drugi so program vpeljali v izbirne vsebine ali krožek, S krajšim pogovorom smo prepričani, da bi našli način kako bi program lahko izvajali tudi na vaši šoli.

Podjetja in institucije

Icons_Mentorship.png

Podjetja in institucije vabimo k sodelovanju v obliki sponzorstva in donatorstva. Predvsem pa vabimo k sodelovanju v obliki mentorstva, kjer boste prišli v stik z vašim bodočim kadrom, spoznali kako razmišljajo in postavili most med izobrazbo in gospodarstvom.

Alumni

Dijake, ki so že zaključili s programom vabimo, da se pridružite skupini alumnov programa Moje podjetje. Alumni JA Slovenija je društvo namenjeno druženjem dijakov, ki so zaključili program Moje podjetje. Tekom leta zavod za alumne organizira delavnice in skupinska druženja za izmenjavo izkušenj ter za dodatno krepitev kompetenc.

bottom of page