top of page
tone3.png

Največ se naučimo, ko sami preskusimo teorije, ideje ali načrte. Program Moje podjetje vam omogoča, da v enem šolskem letu spoznate celo življneje podjetja in se v varnem okolju učite podjetnosti iz obsežnega gradiva in preskusite v resničnem okolju. 

Anton Kokalj, ustanovitelj ZZSPM

Podporniki zavoda

Podpora v našem zavodu ne pomeni zgolj splošnega donatorstva. ZZSPM si prizadeva ustvariti pristen odnos, kjer bi partnerji lahko med našimi dijaki lahko videli tudi bodočega zaposlenega. Skušamo doseči sinergijo med poslovnim svetom in mladimi, ki bodo krojili prihodnost naše skupnosti.

Strokovni mentorji

Strokovni mentorji so posamezniki iz lokalnih podjetij in institucij, ki mlade navdihujejo in jim svetujejo iz zornega kota industrije. Menimo, da pouk podjentištva nebi smel ostati v mejah učilnice, tako da dijakom želimo omogočiti, da izkusijo košček resničnega sveta, kako podjetništvo v resnici deluje zunaj učilnice.

V preteklem letu je v vlogi zunanjih strokovnih mentorjev sodelovalo 30 podjetij, ki so dijake bodrili in jim svetovali.

blažIC2019.jpg

Donatorji in sponzorji

V veliki meri nam delovanje omogoča Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo s projektom Skills for the future.

SFFEIT.jpg

Za pomoč in podporo na finančnem in vsebinskem področju se zahvaljujemo tudi naslednjim donatorjem in sponzorjem.

Partnerji