top of page

Kratka zgodovina ZZSPM

Od leta 2013 z lastnimi programi spodbujamo razvoj spretnosti in talentov mladih, njihovo karierno načrtovanje in končno samozaposlitev.

Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih je nadaljevanje aktivnosti, ki so se v obdobju od 2005 do 2008 v Sloveniji že izvajale. Uspešno delovanje aktivnosti nakazuje velika zavzetost učiteljev-mentorjev, ki so bili takrat vključeni v projekt.

Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih je nevladni in neprofitni zavod, ki je član JA Europe. 

Naše delo omogočajo razpisi,  sponzorstva podjetij in posameznikov ter donacije.

DSC_0179_edited.jpg

Projekti

Zavod je sodeloval v naslednjih projektih, ki so še dodatno podkrepili širjenje podjetnosti med mladimi:

V šolskem letu 2019/2020 smo se vključili v projekt Skills for the future z EIT RawMaterials preko evropske pisarne JA Europe, ki naš projekt podpirala finančno in vsebinsko. S tem namenom smo poudarjali področje krožnega gospodarstva in uporabe surovin. S to priložnostjo smo dijaška podjetja spodbujali, da svoja dijaška podjetja osnujejo z mislijo na ponovno uporabo recikliranih materialov in surovin. Za to priložnost smo organizirali Inovacijski kamp in več izobraževanj na omenjeno temo. Zmagovalna podjetja Inovacijskega kampa pa so se udeležila Cross Kick dogodka v Bruslju. Več o našem partnerju si lahko ogledate na njihovi spletni strani. 

V šolskem letu 2019/2020 smo se povezali tudi z nacionalno znamko I FEEL SLOVENIA, ki jo upravlja Urad vlade za komuniciranje. Dijake smo spodbudili, da svoje izdelke usmerjajo za namen promocije Slovenske zapuščine.  Izdelke, ki so jih dijaki na tem področju razvijali, so bili namenjeni za promoviranje države v času predsedovanja Slovenije Evropski Uniji. Poudarek je bil na uporabnosti izdelka v vsakdanjem življenju, ekološki naravnosti in uporabi naravnih ali recikliranih materialov. Glavno vodilo je dijakom služila beseda "FEEL" , ki jih je usmerjala naj se izdelek začuti preko vonja, okusa, sluha, vida ali otipa. Več o našem partnerju si lahko ogledate na njihovi spletni strani. 

Od leta 2017-2019 smo bili vključeni v Erasmus+ projekt imenovan DUAL. Prvi cilj projekta je bil razviti modul za poučevanje podjetništva na šolah z dualnim sistemom, kjer se redni pouk dopolnjuje z vajeništvom. Drugi cilj projekta pa je bil razviti spletno platformo za registracije dijaških podjetij, ki jo zavod s pridom uporablja že pretekli dve šolski leti. V projektu so sodelovali JA Slovenia, Ja Romunija, JA Srbija in ŠC PET iz Slovenije in Srednja šola Sv Ahilije - Arilje iz Srbije. Več o projektu si lahko preberete na tej povezavi.

 V šolskem letu 2015/2016 smo sodelovali v projektu Skills for the Future s podjetjem Hyundai. Dijaki so za potrebe avtomobilske industrije iskali nove inovativne rešitve in za svoje delo prejeli tudi nagrado. Zmagovalno podjetje Norckljuka iz SIC Ljubljana je svoji šoli omogočilo pridobitev avta v učne namene. Več o projektu si lahko preberete na tej povezavi.

Projekti

Naše poslanstvo

Mladim omogočiti odkrivanje svojih potencialov in jim pomagati k samostojnemu življenju.

Mlade spodbujati k ustvarjalnosti in inovativnosti.

 

Povezovati gospodarske in izobraževalne ustanove z namenom soudeležbe pri izobraževanju iskanih kadrov.

Mladim, ob pomoči šol, občinskih struktur in krajevnih nevladnih organizacij, omogočiti dejavno sodelovanje pri gradnji kvalitetnega življenja v lokalni skupnosti.

_edited.jpg

Več kot petindvajset let želim pri dijakih spodbujati podjetniški način razmišljanja. Ko dijaki spoznajo svoje sposobnosti, zmožnosti, lažje določijo cilje in jih tudi (vsaj delno) dosežejo.


Nekateri dijaki razvijejo svojo idejo in izdelajo poslovni model, nekaterim je izziv ta model
preizkusiti ter izdelati in prodati izdelek. To je tudi naloga programa Junior Achievement.

Mentorica Zvonka Erce, ŠC Škofja Loka

Poslanstvo
Vizija

Vizija

Z izvajanjem lastnih programov izobraževanja podjetništva v šolah, ob spodbujanju sodelovanja gospodarskih in izobraževalnih ustanov, dejavno in tvorno prispevati k zmanjševanju brezposelnosti mladih in osipa v šolah.

Ustanovitelji

Ustanovitelji Zavoda so:

Jožica Rejec

Anton Kokalj in

Marjana Plukavec

Ustanovitelji

Svet zavoda

Svet Zavoda sestavljajo:

 

Predsednik sveta, Anton Kokalj (SIC Ljuljana)

Marjana Plukavec (ŠC PET)

 

Peter Sušnik (Družba Metropolitana)

 

Andreja Sever (GZS)

 

Janka Planinc (Zavarovalnica Triglav d.d.)

Svet zavoda

Logotip Zavoda

Na spodnji povezavi si lahko prenesete logotip Zavoda

Logotip Zavoda
bottom of page