4. usposaljanje programa Moje podjetje

V ponedeljek, 2. marca 2020 smo izvedli 4. usposabljanje za učitelje in dijake. Pri izvedbi so nam pomagali naslednji predavatelji: Andrej Šmuc (zaposlen na Naravoslovnotehniška fakulteta), Mojca Hardi (zaposlena na Ministrstvu za kulturo), Jožica Rejec in Maja Juršič (JA Slovenija - Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih).

Tokratno usposabljanje je bilo namenjeno spoznavanju vsebin priprave dobre predsatvitve in nastopanja pred kamero ter priprave poslovnega poročila za dijaška podjetja.

Vsem sodelujočim se najlepše zahvaljujemo za udeležbo in sodelovanje.


0 views
JA Worldwide logo-gradient-low-res.png

+38641883131

JA-EUROPE_LOGO_NEW2015_PNG_1448965290.pn

ZZSPM,
Kardeljeva ploščad 27a,
1000 Ljubljana

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

ZZSPM Ja Slovenija