Predstavitve dijaških podjetij

Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih prvič organizira poizkusne predstavitve dijaških podjetij.

Da bi se dijaki še bolje lahko odrezali na zaključnem sejmu, smo se odločili , da organiziramo "testno" preverjanje pripravljenosti dijaških podjetij. Na dogodkih bodo tako kot na sejmu dijaki predstavili svoja podjetja in svoje izdelke. Po končanih predstavitvah pa jim bo strokovna žirija izkušenih podjetnikov svetovala kako bi lahko svoje predstavitve izboljšali.

Dogodke bomo od 20. do 26. marca izvedli v Ljubljani, Škofji Loki in Trbovljah.


#posvetovalnice#konzultaicije#konzultacija#posvetovalnica#dijaškapodjetja#zzspm

0 views
JA Worldwide logo-gradient-low-res.png

+38641883131

JA-EUROPE_LOGO_NEW2015_PNG_1448965290.pn

ZZSPM,
Kardeljeva ploščad 27a,
1000 Ljubljana

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

ZZSPM Ja Slovenija