top of page

Fundacija UniCredit v sodelovanju z Junior Achievement Europe predstavlja program

"Re-power your future"


6,5-milijonov za opolnomočenje mladih v desetih evropskih državah


Fundacija UniCredit, korporativna fundacija skupine UniCredit, katere namen je razvijati potencial naslednje generacije Evrope, in Junior Achievement Europe, največja organizacija v Evropi, ki se posveča motiviranju in izobraževanju mladih, da bi bili uspešni v prihodnosti, predstavljata program "Re-power your future" za preprečevanje predčasnega opuščanja šolanja in spodbujanje podjetništva pri mladih.
V okviru "Inspire" in "Prepare" bodo članice organizacije JA Europe skupaj z mentorji in svetovalci iz skupine UniCredit udeležence opolnomočile s ključnimi znanji in veščinami za oblikovanje lastne prihodnosti in uresničevanje ambicij. Del programa "Succeed" pa je namenjen celoviti podpori dijakom med prehodom iz obdobja izobraževanja na trg dela in lažji poti do pridobivanja dragocenih priložnosti, kot so pripravništva, zaposlitev ali začetek podjetniške poti. Ta del dejavnosti bo vključeval daljši "Job Shadow Week", zanimiva pripravništva in delavnice, poimenovane "Incubation".


Andrea Orcel, predsednik Fundacije UniCredit: "Poslanstvo skupine UniCredit je napredek skupnosti, pri čemer ima delo Fundacije UniCredit na področju izobraževanja ključno vlogo. Bolj kot kdaj koli prej je pomembno, da smo zavezani ustvarjanju svetlejše prihodnosti za našo mladino in njihove skupnosti prek izobraževanja, ki utira pot za prihodnjo rast in razvoj. Partnerstvo Fundacije z JA Europe nam bo pomagalo doseči ta cilj, saj se neposredno spoprijema z enim glavnih izzivov, s katerim se trenutno sooča izobraževanje na našem kontinentu: zniževanjem stopnje opuščanja šolanja, ki omejuje možnosti za zaposlitev in ima dolgotrajne posledice na celotno življenjsko dohodkovno raven. Z novim partnerstvom si Fundacija UniCredit in JA Europe prizadevata doseči več kot 400.000 mladih v desetih državah in jih opolnomočiti s pomočjo predajanja znanja."


Salvatore Nigro, izvršni direktor JA Europe, je izpostavil: "Doseči enakovrednejšo in uspešno Evropo je mogoče le, ko ima vsak mladi Evropejec dostop do priložnosti ter sredstev za uspeh. Naše sodelovanje s Fundacijo UniCredit je zgodovinskega pomena zaradi obsega in želje, da naslovimo najbolj ranljive segmente evropske mladine. Fundacija UniCredit in JA Europe si skupaj prizadevata spremeniti zemljevid izobraževalnih sistemov v Evropi z zniževanjem stopnje opuščanja šolanja. Pričakujemo izjemen učinek v obliki večje zaposlenosti in porasta podjetništva med mladimi, več inovacij ter večje aktivnosti na področju ustanavljanja novih podjetij v Evropi."

Partnerstvo je bilo predstavljeno na dogodku "GEN-E" 2023, največjem podjetniškem dogodku v Evropi, ki sta ga organizirali JA Europe in JA Turčija.

70 views0 comments

Comments


bottom of page