top of page

Mladi iznajditelji znova iščemo dijake in učence!


Mladi po vsej Evropi so se letos skupaj z učitelji pridružili programu, ki se izvaja v članicah EU že nekaj let zapovrstjo. Pri nas smo v letošnjem letu nekaj delavnic za dijake in učitelje že izvedli, vendar želimo v preostanku letošnjega leta poskusili doseči čim več mladih! Program Mladi iznajditelji je bil umeščen v Katalog programov obveznih izbirnih vsebin oz. interesnih dejavnosti za srednješolce za šolsko leto 2021/2022. Primerne so za dijake in učence zadnje triade (12-18 let).


Izjemno pomembnost takšnega izobraževalnega programov potrjuje izjemen odziv in zanimanje tako izobraževalcev, kot učencev zanj. Kar pa ni nič nenavadnega, saj smo v ključnem trenutku, ki kar kliče po ustvarjanju pozitivnih sprememb. Svet se je za trenutek ustavil in s svetom so se prekinile tudi navade in ustaljene prakse, ki se spočetka niso ustalile s posluhom za okolje in naš planet. Danes imamo tako resnično edinstveno priložnost, da z sistemskimi inovacijami razvijemo nove prakse in navade, ki bodo pripomogle k zmanjšanju učinka podnebnih sprememb.

Izvedba delavnic bo zaradi trenutne situacije potekala na daljavo, kjer se bomo z vsako skupino srečali dvakrat po 4h. Izvedba je možna tako med šolskim poukom kot tudi v popoldanskem času.

Dijakom in učencem bo na delavnicah programa Mladi iznajditelji predstavljen globalni in lokalni kontekst podnebnih sprememb ter nova narativa današnjega časa. Z delavnicami želimo mlajšim predvsem predstaviti drugačen pogled na hitro spreminjajoče se okoliščine ter kako se z njimi lahko soočamo brez strahu in panike. Dijakom bodo predstavljene metodologije in orodja celostnega pristopa k okolijskim izzivom, ki jih lahko apliciramo na različna področja človekovega udejstvovanja. Cilj programa je pri mlajših predvsem spodbuditi kreativno razmišljanje ter jih naučiti, kako ga lahko aplicirajo na reševanje izzivov današnjega časa. Dijaki se bodo seznanili tudi s pojmi, kot so sistemsko mišljenje, tranzicija, krožno gospodarstvo, regenerativni pristopi, globoka vprašanja ipd. V kolikor so ali bodo skupine dijakov dovolj motivirane, jih bomo v okviru programa podprli pri ideji oz. izzivu, na katerem bi radi delali in ga razvijali.


Prijave za program Šolski Inovatorji bomo sprejemali do petka, 12.11 opoldne.

Prijave, vprašanja o sodelovanju in izobraževanjih nam pošljite na e-naslov jakob.rejec@jaslovenija.si. Dodatne informacije o projektu in programih pa lahko preverite na spletni povezavi www.jaslovenija.si/mladi-iznajditelji

55 views0 comments

Comments


bottom of page