top of page

Odpiramo prijave za Mlade iznajditelje!

Pričeli smo zbirati prijave za izobraževanje za učitelje in delavnice za dijake!


Roki za prijavo:


Izobraževanje za učitelje, multiplikatorje in ostale izobraževalce


Komu je namenjeno?

Pedagogi na osnovnih (zadnje triade), srednjih strokovnih šolah ter gimnazijah, multiplikatorjem in ostalim izobraževalcem, ki delajo z omenjeno skupino mladih (12-18 let).


Kdaj?

Po dogovoru s skupino učiteljev, ki se bo prijavila na izobraževanje (mesec maj in/ali oktober/november 2021)


Kako se bo izobraževanje izvajalo?

Prek spleta, s pomočjo spletnih orodij in platform za skupinsko delo. Predvidena so tri srečanja po 5 ur, oziroma po dogovoru prijavljenih učiteljev. Skupno število ur izobraževanja je 15.

S čim se boste na izobraževanju spoznali?

Uvodna predavanja bodo pedagoge vpeljala v širši kontekst podnebnih sprememb, na lokalni in mednarodni ravni. Udeleženci programa se bodo spoznali s koncepti sistemskega mišljenja, krožnega gospodarstva, tranzicije, regeneracije ipd. Skozi praktične delavnice simulacije skupinskega dela na izzivu s pomočjo orodij za sistemsko mišljenje, bomo učitelje opolnomočili z znanjem in spretnostmi, s katerimi bodo lahko pri svojih urah samostojno podprli svoje učence. Vizualno razmišljanje in participativne tehnike ponujajo učiteljem in učencem metodološki pristop in razvoj enostavnih pristopov pri reševanju zapletenih okoljskih izzivov. Odprt sistem orodij in metodologije pa omogoča, da so tako učitelji kot učenci soustvarjalci učnih procesov, razvoja projektov in skupinskega dela.

Program je na seznamu KATIS

Program je bil vključen v Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (str. 47-48). Sodelujočim strokovnim delavcem v VIZ prinese 0,5 točke, sodelovanje pa je letos BREZPLAČNO (v katalogu je postavljena cena 30,99 EUR na udeleženca, vendar je program letos v celoti financiran iz EU sredstev in bo zato udeležba brezplačna).Delavnice za dijake


Kdo?

Dijaki srednjih poklicnih šol in gimnazij.


Kdaj?

V okviru šolskega programa 2 delavnici po 4 ure, po dogovoru, lahko že v tem šolskem letu. Z delavnicami nadaljujemo tudi v šolskem letu 2021/2022, zato se lahko dogovorimo za termine tudi v novem šolskem letu.


Kako?

Delavnice bodo zaradi Covid situacije to leto potekale virtualno, v kolikor pa se bo situacija izboljšala obstaja tudi možnost izpeljave v živo. Delavnice vodi mentorica Mladih iznajditeljev. Izjemoma, v primeru sodelovanja velikega števila dijakov, se program delavnic lahko prilagodi na željo šole ali učiteljev ali se vključi v že program že ostoječih aktivnosti na šoli.


Program je v letošnjem Katalogu programov obveznih izbirnih vsebin oz. interesnih dejavnosti za srednješolce (str. 135-136). Prijavljen je tudi v katalogu za prihodnje šolsko leto.


S čim se bodo dijaki na delavnicah spoznali?

Dijakom bo na delavnicah programa Mladi iznajditelji predstavljen globalni in lokalni kontekst podnebnih sprememb ter nova narativa današnjega časa. Z delavnicami želimo mlajšim predvsem predstaviti drugačen pogled na hitro spreminjajoče se okoliščine ter kako se z njimi lahko soočamo brez strahu in panike. Dijakom bodo predstavljene metodologije in orodja celostnega pristopa k okolijskim izzivom, ki jih lahko apliciramo na različna področja človekovega udejstvovanja. Cilj programa je pri mlajših predvsem spodbuditi kreativno razmišljanje ter jih naučiti, kako ga lahko aplicirajo na reševanje izzivov današnjega časa. Dijaki se bodo seznanili tudi s pojmi, kot so sistemsko mišljenje, tranzicija, krožno gospodarstvo, regenerativni pristopi, globoka vprašanja ipd. V kolikor so ali bodo skupine dijakov dovolj motivirane, jih bomo v okviru programa podprli pri ideji oz. izzivu, na katerem bi radi delali in ga razvijali. Pri tem se bomo poskušali povezati z lokalnimi podjetji, občinami in nevladnimi organizacijami, ki bodo dijake pri razvoju njihovih idej (in mogoče celo podjetniške ideje!) podprla.


Dijaki bodo imeli tudi možnost mreženja z ostalimi isto mislečimi skupinami dijakov po Sloveniji na dogodku Young Climathon, za najboljše ideje pa sledi nadgradnja programa, Young Changemakers. Pripravljamo pa tudi mednarodni dogodek s partnerji programa Young Innovators, namenjen mreženju mladih okoljskih aktivistov.


17 views0 comments

Comentários


bottom of page