top of page

Uvodni dogodek 2022

Updated: Sep 26, 2022

V torek, 20. septembra 2022, smo izvedli že 7. JA uvodni dogodek za zagon programa Moje podjetje v šolskem letu 2022/23. Namen dogodka je bila seznaniti dijake s programom, deliti pozitivne izkušenje in dobre prakse ter seznanjanje z izzivi, s katerimi se bodo dijaki spopadali tekom leta.


Z namenom vlivanja motivacije in ustvarjanja celostnega vpogleda v program smo na dogodek povabili različne goste:


- Peter Kurnik (ŠC Škofja Loka) je izkušen mentor programa Moje podjetje, ki nam je predstavil ključne faze programa Moje podjetje in osvojene kompetence tekom sodelovanja;


-dijaško podjetje Resina d.d. in njihova mentorica Nataša Šink (BC Naklo), so nam predstavile svoje dijaško podjetje, ki je v lanskem šolskem letu osvojilo naziv Podjetje leta 2022 in uspešno sodeloval na evrospkem tekmovanju GEN-I 2022 v Estoniji;


-Zvonka Erce (ŠC Škofja Loka) je prav tako izkušena metorica učiteljica, ki je poudarila pomembnost sodelovanja zunanjim mentorjem podjetnikom ali strokovnjakom, ki dijakom nudi realni vpogled na trg dela;


-direkotrica zavoda Jožica Rejec je dijakom predsatvila novo možnost predsatvitve dijaških podjetij na sejmu IFAM, ki se bo odvijal od 21. do 23. 3. 2023 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani;


-Maja Juršič, koordinatorica programa Moje podjetje je predstavila certifikat Eneterprenurial Skills Pass oz. Certifikat podjetniškega znanja in pripravljena gradiva za dijake na naši spletni strani ter osnovne infromacije za uspešno vodenje dijaških podjetij;


- Emil Pučko (GeoZS) je geolog, ki je dijake podučil o surovinah, njihovem pridobivanju in pomembnosti recikliranja ter vpeljavi krožnih modelov poslaovnja za zagotavljanje zadostnih količnin suroin;


-Andrej Šolnic je podjetnik in direktor CEED Slovenija, ki pa je med dijaki delil svojo podjetniško izkušnjo in z njimi delil svoja spoznanja, ki bodo dijakom omogočila lažje ustanavljanje in vodenje dijaških podjetij.


Na dogodku smo poudarili, da spodbujamo vsa dijaška podjetja k aktivnemu vpeljevanju krožnega gospodarskega modela in surovin na podlagi sodelovanja v projektu Skills for the Future pod okriljem Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT Raw Materials) in JA Europe.


Podjetje, ki bo v letošnjem letu prejelo časti naziv Podjetje leta 2023 bo osvojilo nagrado, ki jih bo odpeljala v Istambul na evrospko tekmovanje GEN-E 2023. Na njem bodo imeli dijaki promovirati svoje podjetje, šolo in državo, tekovati in se zabavati z dijaki iz 40 držav.


Vsem sodelujočim se najlepše zahvaljujemo za čas in deljenje izkušenj ter spodbujanje mladih za sodelovanje v našem projektu!


Z vami delimo še mekaj foto utrinkov.Pripravila:


Maja Juršič

55 views0 comments

Kommentare


bottom of page