top of page

Zaključki prvega kroga izobraževanj Mladih Iznajditeljev


Po osmih letih vodenja učnega programa Moje podjetje svetovne organizacije Junior Achievement in drugem letu izvajanja projekta EIT Raw Materials Evropskega inštituta za Inovacije in tehnologijo, smo se letošnje leto nadgradili s projektom Mladi Iznajditelji za osveščanje o problemih segrevanja ozračja. Iz idej, ki jih bodo mladi oblikovali za zmanjšanje vpliva na okolje, bodo lahko v programu Moje podjetje nadgradili v podjetniško idejo.


Zadnja leta smo priča vedno bolj pogostim gozdnim požarom, povodnjam in drugim ekstremnim vremenskim pojavom, ki vplivajo tudi na družbo samo. Že stoletje brez ozira za naravo globoko posegamo v okolje in še nikoli ni bilo tako zelo očitno, da moramo glede klimatskih sprememb ukrepati danes.
“Me veseli, da so še ljudje, ki se trudijo ohraniti naš planet. Upam na še več takšnih seminarjev, izobraževanj.”

Valentina Frajzman, učiteljica, OŠ Korena


V projektu Mladi iznajditelji izvajamo izobraževanja za učitelje in mlade z namenom ozaveščanja in opremljanja z znanji, ki bodo potrebni za uresničitev sprememb sistemov, ki prispevajo k segrevanju ozračja.


S 23. junijem smo zaključili prvim krogom izobraževanj projekta. Delavnic se je skupno udeležilo 13 učiteljev iz srednjih in osnovnih šol in pridobilo razumevanje sistemskih inovacij, skupinskega dela, tehnik in metodologij za delo s kompleksnimi izzivi ter znanjem za izvedbo učnih ur s pomočjo vizualnih orodij. Delavnice so bile sestavljene iz teoretičnih in praktičnih delov, kjer so učitelji na praktičnem primeru pridobili znanja o sistemskem razmišljanju, ter prihajali do odgovorov na temeljna vprašanja varovanja okolja preko introspektive in globokih vprašanj.»Odličen seminar, ki te vzpodbudi, da s pomočjo globokih vprašanj začneš razmišljati izven okvirjev.”

Matic Močnik, profesor, Gimnazija Škofja Loka


Z učitelji smo odpirali tudi probleme trenutnega učnega procesa v osnovnih in srednjih šolah in poskušali preko tehnik sistemskega razmišljanja najti razloge za trenutno situacijo in kje bi lahko našli priložnosti za izboljšave.


Nov pristop k reševanju lokalnih in globalnih problemov. Prepoznavanje izzivov, ki nas čakajo v prihodnosti, iskanje rešitev zanje ali samo prevetritev že obstoječih.

Danijela Horvat, profesorica, Šolski center Postojna


Med samo delavnico smo hitro zaznali anksioznost ob kontaktu s popolnoma novim problemom brez priloženih navodil. Preveč redko smo potisnjeni v razmišljanje izven okvirjev, »out of the box«.


“Delavnice so bile poučne, izhajajo iz konkretnih primerov, učni načrti so učiteljem v veliko pomoč. Spoznala sem nove ljudi in njihovo razmišljanje, izkušnje in poglede na izziv, ki smo ga na delavnici obravnavali”

Janja Veselič, učiteljica, Osnovna šola Hajdina


Ta znanja bodo učitelji sedaj lahko uporabljali pri rednem pouku ali pri izvajanju našega programa Šolski inovatorji. Štiri srečanja prvega kroga izobraževanj je vodila naša strokovna mentorica Maja Vrčon. Izobraževanja za učitelje bomo nadaljevali v prvih mesecih šolskega leta z vzporednim izvajanjem Šolskih inovatorjev, kjer bodo učitelji s pomočjo naše strokovne mentorice znanja o klimatskih spremembah in sistemskega razmišljanja naprej podajali mladim od 12-18 let. V obliki delavnic bodo mlade osveščali o okoljskih problemih, jih učili kako jih prepoznati in jih spremljali pri razmišljanju o možnih rešitvah. Leto pa bomo zaključili 4. decembra na večjem dogodku Young Klimaton, kjer bodo mladi s podporo facilitatorjev in strokovnjakov v enem dnevu iskali rešitve za lokalni problem, ki jim ga bo zastavil nosilec klimatona.


69 views0 comments

Comentarios


bottom of page