top of page
HUMUS-US d.d.

HUMUS-US d.d.

Humus-us s pomočjo deževnikov iz hlevskega gnoja in rastlinskih odpadkov izdeluje humus. Humus je namenjen pripravi kompostnega čaja za zalivanje rastlin. Humus, ki ga pridelamo s pomočjo deževnikov (deževniki vrste Lumbricus rubellus) je kvalitetno naravno gnojili brez vonja in brez nevarnosti prekomernega nanosa. Z uporabo humusa kot kompostnega čaja bo v tleh veliko mikroorganizmov, ki imajo pozitiven vpliv na zemljo. Mikroorganizmi ohranjajo rodovitnost tal in pospešuje populacijo organizmov, ki predelujejo kemične snovi in na ta način čistijo zemljo raznih že prej vnešenih sintetičnih kemijskih spojin. Kompostirali bomo tudi rastlinske ostanke od dijaškega podjetja Ohrovt fit.

bottom of page