top of page

Zavod za spodbujanje
podjetnosti mladih
Junior Achivement Slovenija

Spodbujamo način učenja ob delu

Zavod za spodujanje podjetnosti mladih izvaja izobraževalne programe na temo podjetništva. Naše poslanstvo je mladim omogočiti odkrivanje svojih potencialov in jim pomagati k samostojnemu življenju.

 

S pomočjo učenja iz izkušenj hočemo pri mladih, od osnovnošolcev do študentov, razvijati smisel za podjetnost. Pri tem jih hočemo seznaniti z osnovami podjetništva. Dejavnosti so naravnane tako, da se mladostnik ekonomsko opismeni, da načrtuje kariero, razvija talente in sledi lastna zanimanjem. Mlade spodbujamo k ustvarjalnosti in inovativnosti ter povezujemo gospodarske in izobraževalne ustanove z namenom soudeležbe pri izobraževanju iskanih kadrov.

Domov: Welcome
JA zagotavlja praktično, poglobljeno učenje.png

Junior Achievement®

Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih izvaja program Moje podjetje. Naš glavni cilj je mlade pripraviti na življenje po zaključku izobraževanja in jim izboljšati njihovo zaposljivost. 

Program izvajamo pod okriljem JA Europe, ki je član mreže JA Worldwide. Njihovi začetki segajo že v leto 1919, danes pa vsako leto doseže preko 12 milijonov mladih, 338.000 učiteljev, 470.000 prostovoljcev in 100.000 šol.

JA Europe je največji evropski ponudnik programov za izobraževanje na temo podjetništva, pripravljenosti za zasposlitev in finančne pismenosti. V Evropi vsako leto dosežemo 6 milijonov mladih.

Evropska komisija meni, da je naša metoda najboljša in najbolj celostno zastavljena za poučevanje podjetništva.

JA Nacionalno tekmovanje programa Moje podjetje 2024

Z vami delimo nekaj utrinkov z letošnjega tekmovanja v spodnjem posnetku.  Več informacij smo za vas pripravili na tej povezavi.

“Re-power your future” 

... utrinki projekta v Sloveniji ...

UniCredit Foundation in Junior Achievement Europe izvajata projekt “Re-power your future” za preprečevanje prezgodnjega zapuščanja šolanja.

Sodelujoče države so Avstrija, Bolgarija, Češka, Nemčija, Madžarska, Italija, Romunija, Srbija, Slovaška in Slovenija. Več na tej povezavi.

Za visoko dodano vrednost je poleg znanja potrebno veliko poguma iskanja inovativnih rešitev, sodelovanja  in učenja na lastnih napakah.

 

Veliko tega lahko spoznate in preskusite v Programu Moje podjetje. Vabljeni mladi, da ob podpori mentorjev v varnem okolju doživite izkušnjo življenja podjetja. 

dr. Jožica Rejec, predsednica sveta  ZZSPM

Dijaska podjetja_804.jpg

Poročila o delovanju zavoda

There may be no better way to communicate what we do than through images. As you browse our site, take a few moments to let your eyes linger here, and see if you can get a feel for our signature touch.

Delovanje nam omogočajo naslednji sponzorji in donatorji
bottom of page