top of page

Javni poziv za sodelovanje v aktivnostih projekta Mladi Iznajditelji

Updated: Sep 13, 2021

Pričeli smo zbirati prijave za izobraževanje za učitelje, eksperimentalne delavnice za učitelje in delavnice za dijake.

Roki za prijavo:

Izobraževanje za učitelje, multiplikatorje in ostale izobraževalce

Komu je namenjeno?

Pedagogi na osnovnih (zadnje triade), srednjih strokovnih šolah ter gimnazijah, multiplikatorjem in ostalim izobraževalcem, ki delajo z omenjeno skupino mladih (12-18 let).

Kdaj?

Po dogovoru s skupino učiteljev, ki se bo prijavila na izobraževanje (oktober/november 2021)

Kako se bo izobraževanje izvajalo?

Prek spleta, s pomočjo spletnih orodij in platform za skupinsko delo. Predvidena so štiri srečanja po 5 ur, oziroma po dogovoru prijavljenih učiteljev. Skupno število ur izobraževanja je 20.

S čim se boste na izobraževanju spoznali?

Uvodna predavanja bodo pedagoge vpeljala v širši kontekst podnebnih sprememb, na lokalni in mednarodni ravni. Udeleženci programa se bodo spoznali s koncepti sistemskega mišljenja, krožnega gospodarstva, tranzicije, regeneracije ipd. Skozi praktične delavnice simulacije skupinskega dela na izzivu s pomočjo orodij za sistemsko mišljenje, bomo učitelje opolnomočili z znanjem in spretnostmi, s katerimi bodo lahko pri svojih urah samostojno podprli svoje učence. Vizualno razmišljanje in participativne tehnike ponujajo učiteljem in učencem metodološki pristop in razvoj enostavnih pristopov pri reševanju zapletenih okoljskih izzivov. Odprt sistem orodij in metodologije pa omogoča, da so tako učitelji kot učenci soustvarjalci učnih procesov, razvoja projektov in skupinskega dela. Za referenco kako je potekal prvi krog delavnic v mesecu juniju, si lahko preberete na našem blogu.


Program je na seznamu KATIS

Program je bil vključen v Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 21/22 (str. 165). Sodelujočim strokovnim delavcem v VIZ prinese 1 točko, sodelovanje pa je letos BREZPLAČNO.

Delavnice za dijake

Kdo?

Dijaki srednjih poklicnih šol in gimnazij.

Kdaj?

V okviru šolskega programa 2 delavnici po 4 ure od septembra do novembra oz. po dogovoru.

Kako?

Delavnice bodo zaradi Covid situacije načeloma potekale virtualno, glede na situacijo se bomo lahko dogovorili tudi za izpeljavo v živo. Delavnice vodi mentorica Mladih iznajditeljev, Maja Vrčon. Izjemoma, v primeru sodelovanja velikega števila dijakov, se program delavnic lahko prilagodi na željo šole ali učiteljev ali se vključi v že program že ostoječih aktivnosti na šoli.

S čim se bodo dijaki na delavnicah spoznali?

Dijakom bo na delavnicah programa Mladi iznajditelji predstavljen globalni in lokalni kontekst podnebnih sprememb ter nova narativa današnjega časa. Z delavnicami želimo mlajšim predvsem predstaviti drugačen pogled na hitro spreminjajoče se okoliščine ter kako se z njimi lahko soočamo brez strahu in panike. Dijakom bodo predstavljene metodologije in orodja celostnega pristopa k okolijskim izzivom, ki jih lahko apliciramo na različna področja človekovega udejstvovanja. Cilj programa je pri mlajših predvsem spodbuditi kreativno razmišljanje ter jih naučiti, kako ga lahko aplicirajo na reševanje izzivov današnjega časa. Dijaki se bodo seznanili tudi s pojmi, kot so sistemsko mišljenje, tranzicija, krožno gospodarstvo, regenerativni pristopi, globoka vprašanja ipd. V kolikor so ali bodo skupine dijakov dovolj motivirane, jih bomo v okviru programa podprli pri ideji oz. izzivu, na katerem bi radi delali in ga razvijali. Pri tem se bomo poskušali povezati z lokalnimi podjetji, občinami in nevladnimi organizacijami, ki bodo dijake pri razvoju njihovih idej (in mogoče celo podjetniške ideje!) podprla.

Dijaki bodo imeli tudi možnost mreženja z ostalimi isto mislečimi skupinami dijakov po Sloveniji na dogodku Young Climathon, ki bo potekal 4. decembra v Ljubljani ali na daljavo. Za najboljše ideje pa sledi nadgradnja programa, Young Changemakers.


V letošnjem letu izven samega programa Climate-KIC izvajamo tudi eksperimentalne delavnice.


Climate coaching za izobraževalce


Komu je namenjeno?

Izobraževalcem na srednjih strokovnih šolah in gimnazijah ter multiplikatorjem in ostalim izobraževalcem, ki delajo z omenjeno skupino mladih.


Kdaj?

Po dogovoru s skupino učiteljev, ki se bo prijavila na izobraževanje. (delavnice bodo potekale meseca septembra in/ali oktobra in dvo dnevna ekskurzija v EcoVillage Sunny Hills v Istri meseca novembra)

Kako se bo izobraževanje izvajalo?


Preko spleta, s pomočjo spletnih orodij in platform za skupinsko delo. Eksurzija bo v primeru ugodne epidemiološke slike potekala na terenu.

S čim se boste na izobraževanju spoznali?


Namen delavnic bo razvoj in testiranje različnih celostnih načinov poučevanja (npr. Dragon dreaming, Active hope, formacija ekip, facilitatorstvo,...). Sestavljale jih bosta vsaj dve delavnici preko spleta, nato dvo-dnevni obisk Eko vasi (eco village) v Istri meseca novembra in nazadnje zbiranje vtisov in zaključkov eksperimenta. Število mest za to izobraževanje je omejeno.

40 views0 comments

Comments


bottom of page