6E8A4432_edited.jpg

Zavod za spodbujanje
podjetnosti mladih
Ja Slovenija

Spodbujamo način učenja ob delu

Zavod za spodujanje podjetnosti mladih izvaja izobraževalne programe na temo podjetništva. Naše poslanstvo je mladim omogočiti odkrivanje svojih potencialov in jim pomagati k samostojnemu življenju.

 

S pomočjo učenja iz izkušenj hočemo pri mladih, od osnovnošolcev do študentov, razvijati smisel za podjetnost. Pri tem jih hočemo seznaniti z osnovami podjetništva. Dejavnosti so naravnane tako, da se mladostnik ekonomsko opismeni, da načrtuje kariero, razvija talente in sledi lastna zanimanjem. Mlade spodbujamo k ustvarjalnosti in inovativnosti ter povezujemo gospodarske in izobraževalne ustanove z namenom soudeležbe pri izobraževanju iskanih kadrov.

 

Junior Achievement®

Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih izvaja program Moje podjetje. Naš glavni cilj je mlade pripraviti na življenje po zaključku izobraževanja in jim izboljšati njihovo zaposljivost. 

Program izvajamo pod okriljem Ja Europe, ki je član mreže JA Worldwide. Njihovi začetki segajo že v leto 1919, danes pa vsako leto doseže 12 milijonov mladih, 338.000 učiteljev, 470.000 prostovoljcev in 100.000 šol.

JA Europe je največji evropski ponudnik programov za izobraževanje na temo podjetništva, pripravljenosti za zasposlitev in finančne pismenosti. V Evropi vsako leto dosežemo 6 milijonov mladih.

Evropska komisija meni, da je naša metoda najboljša in najbolj celostno zastavljena za poučevanje podjetništva.

Novice
Dogodki

Za visoko dodano vrednost je poleg znanja potrebno veliko poguma iskanja inovativnih rešitev, sodelovanja  in učenja na lastnih napakah.

 

Veliko tega lahko spoznate in preskusite v Programu Moje podjetje. Vabljeni mladi, da ob podpori mentorjev v varnem okolju doživite izkušnjo življenja podjetja. 

dr. Jožica Rejec, direktorica ZZSPM

Delovanje nam omogočajo sledeči sponzorji

Prilagoditve na COVID-19

Po preobratu, ki ga je povzročil izbruh COVID-19, in usmerjanju v izredne izzive, povezane s podnebnimi spremembami in gradnjo trajnostnega gospodarstva, je spodbujanje ustvarjalnosti in podjetniškega duha mladih ter njihovo spodbujanje za razvoj rešitev pomembnejše kot kdaj koli prej.

 

Zdravstvena kriza je izjemno vplivala na celoten svet in posledično na izvajanje programa Moje podjetje. Kljub temu si prizadevamo zagotoviti stalni uspeh in trajnost programa. Pogosto bomo komunicirali s sodelujočimi šolami, da bi razumeli lokalne posebnosti v zvezi z omejitvami COVID-19 in kako najbolje prilagoditi izvajanje projekta Moje podjetje.

 

Zaradi negotovosti glede potrebnih zdravstvenih omejitev bo program izvajal več spletnih dejavnosti, da bi zmanjšali tveganja, ki bi motila delovanje programa. V tem študijskem letu bo Inovacijski kamp trajal le en dan in bo organiziran preko spleta.  Z učitelji bomo nenehno komunicirali, da bi podprli prehod na spletno izobraževanje in jim dali samozavest pri izvajanju aktivnosti programa. Spletni sestanki z dijaki bodo organizirani tako, da jim bomo pomagali razviti njihove projekte in uspešno zaključiti program.

 

Kljub izzivom, ki jih predstavlja pandemija, se veselimo produktivnega in inovativnega leta!

 

Ostanite zdravi,

Vaša ekipa ZZSPM (JA Slovenija)