top of page
banner_default-1393x640.png
yil-logo_online+ckic.png
EIT-CKIC-Logo_White_Standard (1).png

MLADI IZNAJDITELJI

Izobraževalci

Brand_Waving_design_element.png

Učiteljem ponujamo usposabljanja za vpeljavo pristopa sistemskih inovacij v šolah.

Mladi iznajditelji podpiramo učitelje in ostale izobraževalce z metodami izboljšanega sistemskega mišljenja in reševanja kompleksnih problemov v učilnici

 

Namen uposabljanj je predstaviti pristop sistemskih inovacij, ki vzbuja zavedanje o pomembnosti klimatskih problemov in spodbuja kreativno razmišljanje ter sposobnosti inoviranja znotraj klimatskih problemov mlajših generacij (12-18 let).

 

Naša metodologija pokriva priročnih za učitelje z učnim načrtom. Zgrajen je tako, da olajša učiteljem in učencem reševati zapletene izzive. Prav tako pa so  vključene tudi  metode, kako v razred vključiti sistemsko razmišljanje in kako uporabljati vizualna orodja. Na koncu učenci znotraj skupin rešujejo izzive in zapisujejo svoje ideje.

Brand_Circular_design_element.png
bonneval-sebastien-UIpFY1Umamw-unsplash-

“Praktične dele programa resnično dosežejo učence in dijake in jih prepričajo, da se je vredno soočiti z izzivom spremeniti naš svet na bolje.

- Učitelj Mladih Iznajditeljev

Predogled orodij za izpeljavo programov

navigating challeng path.png

Navigacija in pot do izziva

To orodje učencem in dijakom omogoča pregled nad vsemi faktorji in trendi okoli njihove poti do izziva, ki jih morajo upoštevati, da bodo lahko prišli do rešitve. 

idas for solutions.png

Ideje za rešitve

To orodje vsebuje vajo možganske nevihte (brain-storm), ki učence in dijake spodbudi k iskanju čim višjega števila rešitev za zastavljen izziv.

Cover-Story-392x260.jpg

Zgodba iz naslovnice

S tem orodjem se bodo učenci in dijaki lahko zamislili kako bo izgledala prihodnost, ko bo njihova rešitev implementirana.

Pregled

metodologije

Puzzle-square.jpg

Kaj se bodo učenci in dijaki naučili?

Ta orodja so v veliko pomoč pri razlagi kompleksnih konceptov in pri samem učenju v okviru osnovne in srednje šole. Med njimi lahko najdemo:

  • Aktivnosti za delo v skupini

  • orodja za vizualno razmišljanje

  • Aktivnosti usmerjene v reševanje izzivov

  • Tehnike obvladovanja kompleksnosti

  • Priložnosti za povezovanje z lokalno mrežo vplivnikov

S katerimi predmeti lahko program povežemo?

To metodologijo smo razvili, da lahko udeleženci lažje razumejo kompleksne sisteme in nato ustvarjajo inovacije iz perspektive vseh akterjev znotraj sistema in rešujejo ali izboljšujejo ozka grla. Ta orodja lahko uporabljamo za kateri koli predmet, ki naslavlja različna vprašanja, probleme ali akterje, ki jih učenci morajo razumeti. Še vedno pa so bila ta orodja namensko razvita za izobraževalce, ki se osredotočajo na projekte povezane s trajnostnim gospodarstvom, da bi učence pripravili na zrenje v prihodnost in razumevanje zapletenih sistemov okoli podnebnih sprememb.

 

Kje se lahko tega naučim, da bom lahko uporabil v šoli?

Veliko se lahko že naučite s pregledom priročnika za učitelje, učnega načrta in orodij. Na začetku učnega načrta smo vam pripravili navodila, kako bi lahko naš pristop uporabljali pri rednem pouku.

Prvi korak pa je zagotovo, da nas kontaktirate!

bottom of page