top of page
Brand_Waving_design_element.png

Učencem ne bi smelo biti treba zapuščati pouka, da

bi lahko pokazali, da jim je mar za prihodnost planeta.

Tu je prva generacija, ki protestira v imenu znanosti

 

Naš planet mora postati ogljično nevtralen do leta 2030!

 

Da bi to dosegli, moramo stopiti skupaj, mlade pa podpreti in izuriti v veščinah, ki jih bodo potrebovali v prihodnosti. Program Mladi iznajditelji z mislijo na pravičnejšo prihodnost mladim ponuja nabor orodji in znanj, da bodo lahko vodili v preobrazbo ustaljenih sistemov in tako tudi sami postali del spremembe.

Z udeležbo v programu bomo učitelje s pomočjo delavnic, vizualnih orodji, problemskim učenjem ter preizkušenimi inovativnimi metodologijami pripravili, da bodo mlade lahko podprli pri naslednjih korakih, ki bodo potrebni za spremembe ustaljenih sistemov in za usmerjeno uporabo kreativnosti. V programu bomo sodelovali tudi z nekaterimi partnerji, ki bodo ključni na poti do sprememb, kot so npr. lokalna podjetja, šolski centri, občine in druge organizacije.

 

Skupaj z vsemi EIT Climate-KIC partnerji, načrtovalci izobraževanj, mentorji in učitelji, v vlogi glavnih akterjev, bi radi izzvali spremembe trenutnih paradigem šolskega sistema.

 

Naš program v letu 2021

 

EIT Climate-KIC ima kot vodilna svetovna organizacija na področju inovacij in izobraževanja odlično izhodišče za raziskovanje novih pristopov v poučevanju tudi v virtualnem prostoru. 

 

Danes je bolj kot kadarkoli prej pomembno, da smo odzivni in prilagodljivi in da znamo delovati znotraj naših ekosistemov, saj bomo le tako lahko izvajali programe, ki težijo k spremembam znotraj ustaljenih paradigm družbe . 

 

Želimo si, da bi svet iz epidemiološke krize ponovno vstal skupaj z drugimi prioritetami. Da bi tokrat sistem zgradili boljši, namesto vztrajanja v sistemu, ki je varen ampak pomanjkljiv in ne trajnosten.

 

Naši izobraževalci in vsi mladi bodo pri gradnji in pri globokih sistemskih spremembah igrali ključno vlogo.

Program Mladi iznajditelji jih lahko pripravi ravno na izzive, ki jih bodo te spremembe botrovale.

YI3.jpg

Ste izobraževalec-ka ali

učitelj-ica?

Več o tem, kako poteka izobraževanje za učitelje in katere metodologije, orodja in pristope uporabljamo.

YI5.jpg

Si v šolar-ka ali dijak-inja in te skrbijo podnebne spremembe?

Zgrabi priložnost in se nauči, kako aktivno sodelovati pri blaženju podnebnih sprememb in ustvarjanju pravičnejše prihodnosti.

Image by Cytonn Photography

Bi nas radi podprli?

Se vam zdi, da bi k programu lahko finančno ali kako drugače prispevali in tako postali del skupnosti, ki se je aktivirala za lepšo prihodnost?

Naša teorija spremembe

-Radi bi prispevali k družbi prihodnosti, ki živi v sozvočju s trajnostjo, kjer imajo posamezniki razumevanje za kompleksnost in medsebojno povezanost vsega. Družbi, kjer se izzivi rešujejo s pomočjo kreativnosti in inovativnimi idejami. V prihodnosti bi radi videli več ljudi z zelenimi poklici in delovnimi mesti, ki vzdržijo v razmerah spreminjajočega se podnebja in družbenih izzivov.

 

Rabi bi opolnomočili tako učence, kot učitelje, da bodo lahko suvereno sodelovali pri demokratičnih odločitvah. Program Mladi iznajditelji ponuja nabor znanj in orodji, ki vam bodo pomagala razviti kompetence, da boste lahko, ob sodelovanju z ostalimi, pretvorili ideje v akcije.

 

Verjamemo, da lahko ljudem pomagamo, da tudi sami postanejo sprememba, ki jo želijo v svetu videti in to prenesejo tudi na ostale. 

 

Z vključevanjem lokalnih akterjev (občin, skupnosti, društev…), industrijskega sektorja, šol in učiteljev bi radi ustvarili lokalni ekosistem, ki bo posvojil razumevanje povezanosti vsega in globalnih izzivov.

 

Tradicionalni pristopi v zvezi z blaženjem podnebnih sprememb, ki se osredotočajo samo na nekaj aspektov izziva niso dovolj, da bi nam pomagali pri reševanj kompleksih problemov. 

 

S pomočjo učiteljev in ostalih izobraževalcev bi radi dosegli, da se okoljska vzgoja in znanje o reševanju kompleksnih izzivov vključi v šolski kurikulum.

 

Učenci ne bi smeli zapustiti šolskih klopi, da pokažejo, da jim je mar za okolje.

SODELUJTE V PROGRAMU

 

Bi se radi tudi sami vključili in naslednjim generacijam pomagali

pri razreševanju kompleksnih izzivov? 

 

Mladi iznajditelji - Young Innovators je edini evropski program, ki vas bo seznanil z metodologijo učenja s pomočjo izzivov. Program podpira razvoj inovacij za blaženje podnebnih sprememb s pomočjo in sodelovanjem široke mreže partnerjev -  šol, mest, vlad in gospodarskega sektorja.

 

Če ste izobraževalna institucija, predstavnik občine ali gospodarskega sektorja in bi nas radi podprli, vabljeni, da stopite v stik z nami!

bottom of page