Brand_Waving_design_element.png

Učenci ne bi smeli zapuščati pouka zato, da

bi pokazali, da jim je mar za prihodnost planeta.

Tu je prva generacija, ki protestira v imenu znanosti

 

Naš planet mora postati ogljično nevtralen do leta 2030!

 

Da bi to dosegli moramo stopiti skupaj, mlade pa podpreti in opolnomočiti z veščinami, ki jih bodo potrebovali v prihodnosti. Program Mladi iznajditelji z mislijo na pravičnejšo prihodnost mladim ponuja nabor orodji in znanj, da bodo lahko vodili sistemsko preobrazbo in tudi sami postali del sprememb.

Z udeležbo v programu bomo učitelje opolnomočili s pomočjo delavnic, vizualnih orodji, problemskim učenjem ter preizkušenimi inovativnimi metodologijami, da bodo mlade lahko podprli pri naslednjih korakih potrebnih za sistemske spremembe in aktivaciji kreativnosti. V programu bomo sodelovali tudi z nekaterimi deležniki, ključnimi, da se spremembe zgodijo, kot so lokalna podjetja, občine in ostale organizacije.

 

Skupaj z našimi EIT Climate-KIC partnerju, načrtovalci izobraževanj, mentorji in učitelji, kot glavnimi akterji, bi radi izzvali spremembe trenutnih paradigem šolskega sistema. 

 

Naš program v letu 2021

 

EIT Climate-KIC ima, kot vodilna svetovna organizacija na področju inovacij in izobraževanja, odlično izhodišče za raziskovanje novih pristopov v poučevanju, tudi v virtualnem prostoru. 

 

Danes je bolj kot kadarkoli prej pomembno, da smo odzivni, prilagodljivi in delujemo v skladu z našim ekosistemom. Na takšen način želimo tudi izvajati naš program, saj bomo le tako dosegli skupnosti in spremembe znotraj sistema. 

 

Želimo si, da bi svet iz Covid-19 krize ponovno vstal skupaj z drugačnimi prioritetami. Tokrat z zahtevo po regeneraciji, namesto vztrajanja v statusu quo.

 

Naši izobraževalci in vsi mladi bodo igrali ključno vlogo pri tem in pri globokih sistemskih spremembah.

Program Mladi iznajditelji je tu zato, da mlade pripravi na izzive prihodnosti.

YI3.jpg

Ste izobraževalec-ka ali

učitelj-ica?

Več o tem, kako poteka izobraževanje za učitelje, katere metodologije, orodja in pristope uporabljamo.

YI5.jpg

Si v šolar-ka ali dijak-inja in te skrbijo podnebne spremembe?

Zgrabi priložnost in se nauči, kako aktivno sodelovati pri blaženju podnebnih sprememb in ustvarjanju pravičnejše prihodnosti.

Image by Cytonn Photography

Bi nas radi podprli?

Se vam zdi, da bi k programu lahko finančno ali kako drugače prispevali in tako postali del skupnosti, ki se je aktivirala za lepši jutri?

Naša teorija spremembe

Radi bi prispevali k družbi prihodnosti, ki živi v sozvočju s trajnostjo, kjer imajo posamezniki razumevanje za kompleksnost in medsebojno povezanost vsega. Družbi, kjer se izzivi rešujejo s pomočjo kreativnosti in inovativnimi idejami. V prihodnosti bi radi videli več ljudi z zelenimi poklici in delovnimi mesti, ki vzdržijo v razmerah spreminjajočega se podnebja in družbenih izzivov.

 

Rabi bi opolnomočili tako učence, kot učitelje, da bodo lahko suvereno sodelovali pri demokratičnih odločitvah. Program Mladi iznajditelji ponuja nabor znanj in orodji, ki vam bodo pomagala razviti kompetence, da boste lahko, ob sodelovanju z ostalimi, pretvorili ideje v akcije.

 

Verjamemo, da lahko ljudem pomagamo, da tudi sami postanejo sprememba, ki jo želijo v svetu videti in to prenesejo tudi na ostale. 

 

Z vključevanjem lokalnih akterjev (občin, skupnosti, društev…), industrijskega sektorja, šol in učiteljev bi radi ustvarili lokalni ekosistem, ki bo posvojil razumevanje povezanosti vsega in globalnih izzivov.

 

Tradicionalni pristopi v zvezi z blaženjem podnebnih sprememb, ki se osredotočajo samo na nekaj aspektov izziva niso dovolj, da bi nam pomagali pri reševanj kompleksih problemov. 

 

S pomočjo učiteljev in ostalih izobraževalcev bi radi dosegli, da se okoljska vzgoja in znanje o reševanju kompleksnih izzivov vključi v šolski kurikulum.

 

Učenci ne bi smeli zapustiti šolskih klopi, da pokažejo, da jim je mar za okolje.

SODELUJTE V PROGRAMU

 

Bi se radi tudi sami vključili in naslednjim generacijam pomagali

pri razreševanju kompleksnih izzivov? 

 

Mladi iznajditelji - Young Innovators je edini evropski program, ki vas bo seznanil z metodologijo učenja s pomočjo izzivov. Program podpira razvoj inovacij za blaženje podnebnih sprememb s pomočjo in sodelovanjem široke mreže partnerjev -  šol, mest, vlad in gospodarskega sektorja.

 

Če ste izobraževalna institucija, predstavnik občine ali gospodarskega sektorja in bi nas radi podprli, vabljeni, da stopite v stik z nami!